Rävåkra Maktakademi
PROGRAM PRIS ANMÄLAN

Program:

Ankomst kvällen före kursstart

- Rekommenderad ankomst Simrishamn ca kl 20.40

Första dagen

09.00 Välkomstsamling och workshop ”Jag-presentationer”
10.30 Ha en räv bakom örat - att behärska maktens strukturer/ kulturer.
Dialogforum och workshop:
- Hur ser maktens strukturer i vardagslivet, i chefsrollen, expertrollen ?
- Vad händer med en människa som känner sig maktlös resp. maktfullkomlig?
- Hur hitta den egna balansen och utöva ledarskap i vardagen.
- Konkreta upplevelser blir ”case”
12.30 Lunch
13.30 Fortsättning Ha en räv bakom örat - att behärska maktens strukturer/ kulturer.
- Reflektion och diskussion
- Maktuttryck och härskartekniker
17.30 Avrundning
19.00 Gemensam middag

Andra dagen

08.00 Frukost
09.00 Surt sa räven om rönnbären – mod och metoder för att möta motstånd, att skapa handlingskraft och hantera kriser.
Workshop med konkreta råd och exempel på hantering av maktspel och konflikter
11.00 Listig som en räv – att leda med visioner och konsten att delegera.
Workshop fortsättning.
12.30 Lunch
13.00 Workshop fortsättning
14.00 Gemensam reflektion och summering
15.00 Avslutning

- Rekommenderad hemresa avgång Simrishamn ca kl 15.40

För anmälan & frågor kontakta:
Amanda Mogensen på amanda@idealkommunikation.se eller mobil 0709-721416.

Se också info på www.schyman.se.

© 2017 site & grafisk form WOF factoryWOF factory