Makt och mod

Allt började runt millennieskiftet, vid den tiden Gudrun Schyman fortfarande var partiledare och satt i riksdagen. Amanda Mogensen  som då arbetade vid hennes sida som pressekreterare, började försöka förstå hur Gudrun egentligen gjorde för att så självklart skapa sig det handlingsutrymme hon hela tiden hade. Tillsammans började vi sätta ord på och formulera vilka strategier och metoder som Gudrun byggde sitt ledarskap på. Vi hittade stöd i andras studier och forskning. Vi såg hur det, som vi valt att kalla det transparenta ledarskapet, ger fler makt att förändra sin situation och delta i förändringsprocesser med sin fulla potential. Ändå har de ledarskapsutbildningar vi själva deltagit i, helt saknat den grundläggande maktanalysen, som gör det möjligt att skapa delaktighet. Därför startade vi Maktakademin.

Det begrepp som står i centrum för våra utbildningar är makt. Makt och mod. Makt och möjlig förändring. Det handlar om strukturell analys, genuin frustration och kollektivt handlande. No man is an island och ingen kvinna heller. Strategier för överlevnad låter drastiskt, men det handlar om livet. Om att få tillgång till vår fulla mänskliga kapacitet, bortom normerande hierarkier och kvävande stereotyper. Befrielsen måste börja och för att nå framgång måste vi hjälpas åt.