Skräddarsydda Utbildningar

Maktakademins skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för dig och din organisation utifrån ert just behov. Vi erbjuder även personlig rådgivning för dig som är ledare. Välkommen att kontakta oss om du vill att vi ska fram ett upplägg och kostnadsförslag som passar just er.

Vi har under den rådande Coronapandemin utvecklat våra utbildningar och föreläsningar så att de är anpassade till att genomföras digitalt.

Utbildningsdagar

Maktakademin håller skräddarsydda utbildningar, kurser eller workshops för din organisation som rör jämställdhet och ledarskap utifrån ert behov. Det kan t.ex. handla om att ni behöver höja kunskapsnivån om hur maktstrukturer uttrycker sig i er organisation eller om hur ni ska göra för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Föreläsningar

Maktakademin ger föreläsningar av Gudrun Schyman och eller Amanda Mogensen på temat ”Med makt att förändra”. Inriktning och upplägg anpassas efter sammanhang och deltagare.

Personlig rådgivning

Maktakademin erbjuder personlig rådgivning och coaching till dig som arbetar i ledande position inom offentlig, privat eller ideell sektor. Kanske står du eller din organisation inför en stor förändring, utmaning eller kris där du behöver diskutera förutsättningar, möjligheter och vägen framåt.

Maktakademins ledarskapsprogram syftar till att utveckla din förmåga att behärska maktens struktur och utveckla ditt personliga ledarskap. Metoden är delad kunskap, reflektion och dialog. De teorier som används är baserade på vedertagen forskning.

Läs mer om Maktakademins ledarskapsprogram här.